Wednesday, May 2, 2018

70 WPM training : CW Player

https://youtu.be/EJWMDqQifdc

No comments:

Radio frequency monitoring : Kuala Perlis

Kuala Perlis Kuala Perlis terletak di hujung sekali pantai barat semenanjung Malaysia, iaitu ke arah utara pantai barat semenanjung Ma...