Tuesday, January 26, 2010

My psk 31 qsl card

CUAGN ON THE BAND

DE 9M2ZAK 73..

No comments:

WRTC : World Radiosport Team Championship

WRTC World Radiosport Team Championship adalah satu lagi cabang dalam aktiviti radio amatur selain daripada aktiviti satellite, dxing...