Friday, May 4, 2018

Extracting or Uncompressing tar.xz

tar.xz compression is becoming more popular. Here is how it works!

1. On Debian or Ubuntu, first install the package xz-utils
$ sudo apt-get install xz-utils

2. Extract a .tar.xz the same way you would extract any tar.__ file.
$ tar -xf file.tar.xz
Done.

1. To create a .tar.xz archive, use tack c
$ tar -cJf linux-3.12.6.tar.xz linux-3.12.6/
That’s $ tar -cJf [name of archive] [directory to compress]

Think x to extract, and c to create.
Rock on,

sumber : https://scottlinux.com/2014/01/07/extracting-or-uncompressing-tar-xz-files-in-linux/

No comments:

Percubaan 6 station seminit

Jika dilihat pada gambar di atas, station yang ke-6 diberi NIL, tetapi sebenarnya ianya adalah betul. Cuma masa sahaja yang tidak mencuk...