Tuesday, August 29, 2017

Portable Station : 9m2zak/p


Cuti seminggu sempena cuti pertengahan penggal kedua persekolahan, aku balik kampung. Balik ke Kuala Perlis. Menghabiskan seminggu di sini, dan terus menyambut hari raya korban di sini. Untuk itu, aku membawa balik Kenwood TS-50 siap dengan ATUnya sekali. Antenna yang digunakan adalah endfed yang cover band 160m hinggalah ke 6m. Power supply pula RM ITALY SPS1050 55amp.


Objektif pada kali ini ialah ingin melihat sejauh mana persembahan ant end-fed tersebut. Endfed tersebut berkeupayaan 200w. Tetapi aku hanya akan test pada kekuatan 100w sahaja. Setakat artikel ini ditulis, aku berjaya mengutip 33 station dari 19 buah negara. Semuanya dalam mode kegemaran, iaitu CW. Baiklah...sampai sini dahulu, nanti apa-apa aku akan update mengenai portable station ini lagi. Ni nak sambung cq sebenarnya...73 de Zaki

Saturday, August 26, 2017

Monitoring Lapan Sat IO86 Satellite

Tengahari tadi, kawan monitor satellite Lapan Sat IO86, Pada lintasan tersebut, kawan dapat copy sepenuhnya beberapa station dengan baik. Antaranya ialah 9W2RUT Kepong, Selangor-YD2LLT Borubudur, indonesia-9W2GLX-9M2DA/M
Semua station tersebut didengari daripada sebuah Walkie Talkie Jenama Baofeng, Model uv5r dengan antenna standard Baofeng iaitu rubber duck.

Tuesday, August 22, 2017

Active DMR freq area Johor

Bandwidth : 12500hz / NFM

Active Frequency (mhz)

 1. 422.112.500 
 2. 422.125.000
 3. 422.137.500
 4. 422.150.000
 5. 422.162.500
 6. 422.175.000
 7. 422.237.000
 8. 422.375.000
 9. 422.425.000
 10. 422.612.500
 11. 422.650.000
 12. 422.887.500
 13. 422.625.000
 14. 422.887.500
 15. 422.925.000
 16. 423.150.000
 17. 423.612.500
 18. 423.987.500

Johor airband frequency


 1. Johor Ground : 121.800mhz
 2. Johor Tower : 118.150mhz
 3. Johor Approach : 124.700mhz
 4. Johor Terminal Information : 123.050mhz

Sunday, August 13, 2017

Pengurusan bencana : senarai definisi

Agensi Bantuan dan Pemulihan ertinya agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan bantuan kebajikan, khidmat kaunseling, logistik dan sebagainya dalam pengurusan bencana negara; 

Agensi Kerajaan ertinya semua agensi yang ditubuhkan oleh Kerajaan di semua lapisan pentadbiran sama ada di peringkat Pusat, Negeri dan Daerah termasuk Pihak Berkuasa Tempatan; 

Agensi Peneraju Utama ertinya agensi yang dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan untuk menerajui pengurusan Bencana Negara secara keseluruhannya iaitu Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Agensi Peneraju ertinya agensi yang dipertanggungjawabkan mengurus sesuatu kejadian Bencana mengikut bidang kepakaran masing-masing; 

Agensi Penyelamat ertinya agensi Kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan operasi mencari dan menyelamat serta memberi perkhidmatan perubatan kecemasan dan bantuan logistik lain ketika sesuatu kejadian bencana;

Bencana ertinya suatu kejadian yang menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat dan urusan Negara, melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, kerugian ekonomi dan kemusnahan alam sekitar yang melangkaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dan memerlukan tindakan penggemblengan sumber yang ekstensif;

 Darurat Bencana ditakrifkan sebagai satu keadaan Bencana besar yang melibatkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda yang ekstensif, menggugat keadaan sosial, ekonomi dan politik serta keselamatan dan ketenteraman awam;

Kejadian Bukan Bencana ertinya kejadian atau kemalangan yang bersifat kecemasan yang melibatkan sejumlah kecil mangsa dan kesannya hanya kepada mangsa terlibat. Kejadian atau kemalangan yang bercorak ini tidak mempunyai kemungkinan untuk merebak. Kejadian atau kemalangan ini kebiasaannya dapat dikendalikan dalam tempoh masa yang singkat oleh agensi-agensi yang berkenaan dengan menggunakan sumber atau kemudahan yang minima di peringkat tempatan;

Kesedaran Awam ertinya pengetahuan umum mengenai Bencana dan risiko serta faktor berlakunya Bencana dan tindakan yang boleh diambil secara individu atau secara kolektif untuk mengurangkan kejadian dan kesan Bencana;

Kesiapsiagaan ertinya pengetahuan dan keupayaan yang dibangunkan oleh agensi, masyarakat dan individu supaya berkebolehan untuk menjangka, bertindak balas, dan pulih daripada kesan-kesan Bencana secara efektif;

Pemulihan ertinya proses membaikpulih dan menambahbaik yang bersesuaian terhadap kemudahan dan kehidupan masyarakat yang terjejas akibat Bencana termasuk langkah mengurangkan faktor risiko Bencana;

Pencegahan ertinya usaha-usaha yang dijalankan bagi mengelak sesuatu kejadian Bencana daripada berlaku; “Pengurangan Risiko Bencana” ertinya satu konsep dan amalan secara sistematik untuk menganalisa dan menguruskan faktor penyebab Bencana, termasuk mengurangkan keterdedahan terhadap bahaya Bencana dan kemusnahan harta benda, mengamalkan pengurusan tanah dan alam sekitar yang mapan, serta mempertingkatkan Kesiapsiagaan individu, masyarakat dan agensi untuk menghadapi Bencana; 

Peredaan ertinya usaha-usaha yang dijalankan bagi mengurangkan impak sesuatu kejadian Bencana; “Pos Kawalan Tempat Kejadian (PKTK)” ertinya tempat di mana Komander Operasi Bencana menyelaras dan menentukan aturgerak Agensi Penyelamat dan Agensi Bantuan dan Pemulihan bagi mengendalikan operasi mencari dan menyelamat di samping memastikan perkara-perkara berkaitan keselamatan dan ketenteraman awam dikendalikan dengan baik;

Pusat Kawalan Operasi Bencana (PKOB) ertinya tempat di mana Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana setiap peringkat menyelaras dan mengawasi perkembangan usaha-usaha menangani Bencana, operasi mencari dan menyelamat serta bantuan kecemasan dilaksanakan dengan segera, teratur, terselaras dan berkesan; 

Sistem Amaran Awal ertinya sistem untuk menjana dan menyebarkan amaran berkenaan sesuatu kejadian Bencana dalam tempoh masa yang bersesuaian bagi membolehkan individu, masyarakat dan organisasi bersiap sedia dan bertindak sewajarnya dalam tempoh masa yang mencukupi untuk mengurangkan kemungkinan kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa; 

Tindak Balas ertinya tindakan penyediaan perkhidmatan kecemasan dan bantuan awam semasa atau sebaik sahaja berlakunya Bencana dengan tujuan menyelamatkan nyawa, menjamin keselamatan awam dan membantu dari segi keperluan asas mangsa Bencana. 

Tuesday, August 8, 2017

70 wpm : Delay to answer 1.5s, 1.25s, 1.0s dan 0.75s

Eksperimen petang ini adalah untuk melihat dan menilai respon aku terhadap masa. Kelajuan yang digunakan adalah tetap manakala pembolehubahnya adalah masa. Objektifnya adalah untuk mendapatkan dan meningkatkan reflek terhadap kod yang diterima dalam masa singkat.  Latihan untuk menguasai 70wpm diteruskan.

Masa 1.5sMasa 1.25smasa 1.0smasa 0.75s73 zaki

Saturday, August 5, 2017

SDRTrunk Version 0.3.0 Beta 13 setup on Linux

Langkah 1
Dapatkan file java yang terkini dari sini.
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer
Langkah 2
Download sdrtrunk 0.3.0 beta13 dari link dibawah:

https://github.com/DSheirer/sdrtrunk/releases

kemudian, ekstrak file yang di download tadi.

cd Downloads
~/Downloads$ sudo tar -zxvf sdrtrunk_0.3.0-beta13.tar.gz
~/Downloads$ sudo rm *.gz (untuk buang zip file)clear
~/Downloads$ 

pindahkan file sdrtrunk dari folder Downloads tadi ke file anda

~/Downloads$ sudo mv sdrtrunk /home/zaki/

Kemudian, kita cuba run sdrtrunk

cd sdrtrunk
~/sdrtrunk$ ./run_sdrtrunk_linux.shLangkah 3
Dapatkan file JMBE, download dari sini.

https://github.com/DSheirer/jmbe/releases

Ekstrak file jmbe builder

sudo tar -zxvf jmbe_builder.tar.gz
./make_jmbe_library_linux.sh
Copy file jmbe-0.3.3.jar ke dalam file sdrtrunk


sudo cp jmbe-0.3.3.jar /home/john/sdrtrunk

Ok siap semua, untuk run sdrtrunk...

./run_sdrtrunk_linux.shInstalling Java JRE on Ubuntu Linux and SDRTrunk

Dapatkan Java JRE

sudo apt-get install default-jre


Kemudian, download SDRtrunk

Download sdrtrunk_0.3.0-beta13.tar.gz daripada website ini,


https://github.com/DSheirer/sdrtrunk/releases


kemudian, ekstrak


cd Downloads
~/Downloads$ sudo tar -zxvf sdrtrunk_0.3.0-beta13.tar.gz
~/Downloads$ sudo rm *.gz (untuk buang zip file)clear
~/Downloads$ cd..

pindahkan file sdrtrunk dari folder Downloads tadi ke file anda

~/Downloads$ sudo mv sdrtrunk /home/(gantikan dengan file anda sendiri)/

Kemudian, kita cuba run sdrtrunk, tengok samada jadi atau tidak

cd sdrtrunk
~/sdrtrunk$ ./run_sdrtrunk_linux.sh


Jika tidak berjaya, sila ulangi langkah diatas semula.

Compile JMBE with Apache Ant

Compile JMBE with Apache Ant 

cd Downloads
~/Downloads$ sudo git clone https://github.com/DSheirer/jmbe.git
~/Downloads$ ls
jmbe
~/Downloads$ sudo chmod -R 777 jmbe
~/Downloads$ cd jmbe
~/Downloads/jmbe$ cd jmbe
~/Downloads/jmbe/jmbe$ cd build
~/Downloads/jmbe/jmbe/build$ ant
bla bla bla dan siap...kemudian

~/Downloads/jmbe/jmbe$ cd library

~/Downloads/jmbe/jmbe/library$ sudo cp jmbe-0.3.3.jar /home/pi/sdrtrunk
~/Downloads/jmbe/jmbe/library$ cd /home/pi/sdrtrunk
~/sdrtrunk$ cd Downloads
~/Downloads$ sudo chmod -R 755 jmbe
~/Downloads$

ok siap setup jmbe


Friday, August 4, 2017

remove symbolic link

kita boleh gunakan rm untuk delete symlink, sebagai contoh:

lrwxrwxrwx 1 root root 22 ogos 5 02:12 ant - > /usr/local/apache-ant/

rm ant

maka siaplah...

Uninstall ant on linux

Uninstall just ant
sudo apt-get remove ant

Uninstall ant and its dependencies
sudo apt-get remove --auto-remove ant

Purging config.data
sudo apt-get purge ant ATAU sudo apt-get purge --auto-remove ant

sumber rujukan:

Install Apache Ant

 Install Apache Ant 

pergi ke laman web ini, http://ant.apache.org/srcdownload.cgi 
dan download file ini,

 1.10.1 .tar.gz archive: apache-ant-1.10.1-src.tar.gz

kemudian kita unzip,

cd Downloads
~/Downloads$ sudo tar -zxvf apache-ant-1.10.1-src.tar.gz -C /usr/local
~/Downloads$ cd /usr/local
/usr/local$ ls -l

kita link-kan antara apache dengan ant

/usr/local$ sudo ln -s /usr/local/apache-ant-1.10.1/ /usr/local/ant
/usr/local$ ls -l

Kemudian, setup Enviroment Variables

sebelum memulakannya, pastikan catat path yang betul bagi JAVA_HOME

periksa dengan comand ini,
echo $JAVA_HOME
/usr/local/java/jdk1.8.0_144 (sila catatkan utk setup env)

$ cd /etc/profile.d
/etc/profile.d$ sudo nano ant.sh

dan paste file ini ke nano

export ANT_HOME=/usr/local/ant
export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_144
export PATH=${ANT_HOME}/bin:${PATH}

kita semak nano,

/usr/local/apache-ant-1.10.1$ cat ant.sh

export ANT_HOME=/usr/local/ant

export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_144

export PATH=${ANT_HOME}/bin:${PATH}

kemudian...kita ke local user ant dan setup enviroment

cd /usr/local/ant
/usr/local/ant$ export ANT_HOME=/usr/local/ant
/usr/local/ant$ export PATH=${PATH}:${ANT_HOME}/bin
/usr/local/ant$ export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_144
/usr/local/ant$ ant -version
Apache Ant(TM) 1.10.1 compiled on Februari 2 2017

ok sukses...


Setup Java Home Environment Variables

Setup Java Home Environment Variables 

~$ cd /etc/profile.d/
/etc/profile.d$ sudo touch java.sh
/etc/profile.d$ sudo nano java.sh

copy file ini ke dalam nano

export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_144
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

save dan exit nano, untuk pastikan 
samada berjaya atau tidak, 

/etc/profile.d$ cat java.sh
export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_144
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH


Java JDK setup

Java JDK 

download java zip file dahulu, kita boleh dapatkan yang terkini 
pada link dibawah.


kemudian, install Java JDK tersebut.

cd Downloads
~/Downloads$ cd /usr/local
/usr/local$ sudo mkdir java
/usr/local$ ls                 (sepatutnya Java akan kelihatan) kemudian...
/usr/local$ cd java
/usr/local/java$ sudo tar xzvf /home/zaki/Downloads/jdk-8u144-linux-x64.tar.gz
/usr/local/java$ ls            
jdk1.8.0_144

kemudian, install

/usr/local/java$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.8.0_144/jre/bin/java" 1
/usr/local/java$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/local/java/jdk1.8.0_144/bin/javac" 1
/usr/local/java$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jdk1.8.0_144/jre/bin/javaws" 1
/usr/local/java$ sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.8.0_144/jre/bin/java
/usr/local/java$ sudo update-alternatives --set javac /usr/local/java/jdk1.8.0_144/bin/javac
/usr/local/java$ sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jdk1.8.0_144/jre/bin/javaws

untuk semak...

/usr/local/java$ ls -ld /usr/bin/java*
lrwxrwxrwx 1 root root 22 Jun 31 20:41 /usr/bin/java -> /etc/alternatives/java
lrwxrwxrwx 1 root root 23 Jun 31 20:42 /usr/bin/javac -> /etc/alternatives/javac
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jun 31 20:42 /usr/bin/javaws -> /etc/alternatives/javaws

/usr/local/java$ ls -ld /etc/alternatives/java*
lrwxrwxrwx 1 root root 40 Aug 29 18:18 /etc/alternatives/java -> /usr/local/java/jdk1.8.0_144/jre/bin/java
lrwxrwxrwx 1 root root 37 Aug 29 18:18 /etc/alternatives/javac -> /usr/local/java/jdk1.8.0_144/bin/javac
lrwxrwxrwx 1 root root 42 Aug 29 18:19 /etc/alternatives/javaws -> /usr/local/java/jdk1.8.0_144/jre/bin/javaws

ok kita check samada jadi atau tidak,

$ java -version atau $ javac -version

akan dapat seperti gambar dibawah, jika tidak dapat, sila ulangi langkah atas semula.sumber rujukan : 
https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/howto/JDK_Howto.html


How to completely uninstall Java

Langkah pertama,

Remove all the Java related packages
dpkg-query -W -f='${binary:Package}\n' | grep -E -e '^(ia32-)?(sun|oracle)-java' -e '^openjdk-' -e '^icedtea' -e '^(default|gcj)-j(re|dk)' -e '^gcj-(.*)-j(re|dk)' -e '^java-common' | xargs sudo apt-get -y remove
sudo apt-get -y autoremove
Langkah kedua : purge confiq files :
dpkg -l | grep ^rc | awk '{print($2)}' | xargs sudo apt-get -y purge
langkah ketiga : Remove Java config and cache directory
sudo bash -c 'ls -d /home/*/.java' | xargs sudo rm -rf
langkah 4 : Remove manually installed JVMs:
sudo rm -rf /usr/lib/jvm/*
langkah 6 : Remove Java entries, if there is still any, from the alternatives:
for g in ControlPanel java java_vm javaws jcontrol jexec keytool mozilla-javaplugin.so orbd pack200 policytool rmid rmiregistry servertool tnameserv unpack200 appletviewer apt extcheck HtmlConverter idlj jar jarsigner javac javadoc javah javap jconsole jdb jhat jinfo jmap jps jrunscript jsadebugd jstack jstat jstatd native2ascii rmic schemagen serialver wsgen wsimport xjc xulrunner-1.9-javaplugin.so; do sudo update-alternatives --remove-all $g; done
langkah 7 :Search for possible remaining Java directories:
sudo updatedb
sudo locate -b '\pack200'
jika masih ada lagi output seperti /xxxx/xxxx/xxxx/bin/pack200
sila remove dengan rm -rf, seperti ini.

sudo rm -rf /xxxx/xxxx/xxxx

untuk pastikan yang semua java tu sudah tiada, boleh periksa dengan

java -version atau javac -version

sepatutnya akan kelihatan sebegini.


Wednesday, August 2, 2017

50wpm Recording #84