Sunday, November 1, 2009

Qsl card from Kuching, Sarawak, East Malaysia : 9W8ALF


Tnx for qsl. hope we can work again on the band someday.

DE 9W2ZAK 73

No comments:

Pengurusan bencana : senarai definisi

Agensi Bantuan dan Pemulihan  ertinya agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan bantuan kebajikan, khidmat kaunseling, ...