Friday, August 4, 2017

Setup Java Home Environment Variables

Setup Java Home Environment Variables 

~$ cd /etc/profile.d/
/etc/profile.d$ sudo touch java.sh
/etc/profile.d$ sudo nano java.sh

copy file ini ke dalam nano

export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_144
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

save dan exit nano, untuk pastikan 
samada berjaya atau tidak, 

/etc/profile.d$ cat java.sh
export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_144
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH


No comments:

Web DX Cluster - 9M2PJU

kredit kepada 9m2pju kerana membangunkan Web DX Cluster. Sekali lagi tahniah dan ucapan terima kasih di anugerahkan kepada piju. Semoga pij...