Friday, April 14, 2017

Russian Meteor M2 Satelite Image : 15 April 2017


No comments:

Pengurusan bencana : senarai definisi

Agensi Bantuan dan Pemulihan  ertinya agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan bantuan kebajikan, khidmat kaunseling, ...