Thursday, December 21, 2017

10 aprs packet daripada LapanSat IO-86 : YB0X-1

2:Fm YD1PRY To APOT21 Via YB0X-1* [09:38:43R] [++-]
T#071,153,202,001,000,000,00000010

2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:39:09R] [+++]
> -4C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat

2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:39:10R] [+++]
T#007,138,196,001,000,000,00000010


2:Fm YD1PRY To APOT21 Via YB0X-1* [09:39:45R] [+++]
T#072,153,201,001,000,000,00000010


2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:39:55R] [+++]
> -4C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat


2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:39:55R] [+++]
T#008,138,193,002,000,000,00000010


2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:40:39R] [#-#]
> -4C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat


2:Fm YD1PRY To APOT21 Via YB0X-1* [09:42:48R] [+++]
T#075,153,201,001,000,000,00000010


2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:42:54R] [-++]
> -4C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat


2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:42:54R] [-++]
T#012,139,194,000,000,000,00000010

Wednesday, December 20, 2017

4 packets from Lapansat IO-86 satellite

2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:17:18R] [-+-]
T#009,139,200,002,000,000,00000010

2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:18:03R] [--+]
T#010,139,197,001,000,000,00000010

2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:20:16R] [#--]
> -3C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat


2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:20:17R] [-++]
T#013,139,199,001,000,000,00000010

5 aprs packets from YB0X-1 LapanSat IO-86 satellite

2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [19:19:32R] [++-]
T#005,140,194,253,000,000,00000010

2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [19:21:01R] [+++]
> 1C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat

2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [19:21:02R] [+++]
T#007,141,198,253,000,000,00000010


2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [19:21:46R] [+++]
> 1C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat


2:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [19:21:46R] [+++]
T#008,141,198,254,000,000,00000010

Tuesday, December 19, 2017

5 aprs packet from LapanSat IO-86 satellite : YB0X-1

2017-12-18 10:39:29: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,HS0BBD:> 4C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-18 10:40:14: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,HS0BBD:> 4C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:13:31: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,HS0BBD:> -1C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:13:31: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,HS0BBD:T#006,140,196,001,000,000,00000010
2017-12-19 02:15:00: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9M2ZAK-2:T#008,140,198,001,000,000,00000010
2017-12-19 02:15:00: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> -1C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:15:44: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9M2ZAK-2:> -1C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:15:45: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9M2ZAK-2:T#009,140,201,001,000,000,00000010
2017-12-19 02:16:29: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9M2ZAK-2:> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:16:30: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,9M2ZAK-2:T#010,140,203,002,000,000,00000010
2017-12-19 02:17:15: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:17:15: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#011,140,203,254,000,000,00000010
2017-12-19 02:17:59: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:18:00: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#012,140,204,254,000,000,00000010
2017-12-19 02:18:44: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:18:44: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#013,140,204,254,000,000,00000010
2017-12-19 02:19:29: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:19:29: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#014,141,204,254,000,000,00000010
2017-12-19 02:20:14: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:20:14: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#015,140,204,254,000,000,00000010
2017-12-19 02:20:58: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:20:59: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#016,140,204,254,000,000,00000010
2017-12-19 02:22:27: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:22:28: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#018,141,202,254,000,000,00000010
2017-12-19 02:23:12: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:23:12: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#019,141,201,253,000,000,00000010
2017-12-19 02:23:56: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:23:56: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#020,140,200,254,000,000,00000010
2017-12-19 02:24:42: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat
2017-12-19 02:24:42: YB0X-1>APOT21,SGATE,qAR,VK6HV-10:T#021,141,201,253,000,000,00000010


Sunday, December 17, 2017

Rx 9 aprs packet daripada Orari LapanSAT IO-86 satellite

Pagi ini saya dapat lagi 9 packet dari lapanSat io-86 satellite. Antenna yang digunakan adalah QFH.


1:Fm YD0NXX-1 To APOT30 Via YB0X-1* [09:51:37R] [+++]
!0615.52S/10646.72E` 00.0V 52C iGate di Jakarta - OI33JR

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:51:47R] [+++]
> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:51:48R] [+++]
T#007,140,203,254,000,000,00000010


1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:53:17R] [+++]
> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat


1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:53:17R] [+++]
T#009,140,204,254,000,000,00000010


1:Fm YD1PRY To APOT21 Via YB0X-1* [09:53:48R] [+++]
T#070,152,201,002,000,000,00000010


1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:54:02R] [+++]
> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat


1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:54:02R] [+++]
T#010,140,203,254,000,000,00000010


1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:54:46R] [#-#]
> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat

APRS Tier 2 Server Pools

APRS secara standardnya akan menggunakan server rotate.aprs2.net pada port 14580. Di dalam rotate.aprs2.net ada 5 server lagi iaitu :
 1. noam.aprs2.net untuk Amerika Utara
 2. soam.aprs2.net untuk Amerika Selatan
 3. euro.aprs2.net untuk Eropah dan Africa
 4. asia.aprs2.net untuk asia
 5. aunz.aprs2.net untuk oceania
jadi sebagai langkah keselamatan agar igate kita terus berfungsi, disyorkan kepada kita agar menggunakan server rotate.aprs2.net. ini adalah kerana jika ada server dalam senarai berikut down, maka ia akan melompat secara automatik ke server yang seterusnya. maka igate kita akan terus beroperasi. 73, zaki

Saturday, December 16, 2017

YB0X-1 APRS Packet : IO 86 satellite

Pagi ini dapat lagi 2 packet dari Lapan satelite.

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:31:56R] [+++]
>  0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:31:57R] [+++]
T#007,140,201,002,000,000,00000010

WRTC : World Radiosport Team Championship


WRTC World Radiosport Team Championship adalah satu lagi cabang dalam aktiviti radio amatur selain daripada aktiviti satellite, dxing, ARDF, field day, jota, dan radio contest serta pelbagai lagi. Para peserta WRTC ini dipilih daripada best of the best peserta berdasarkan ranking dan pungutan mata mereka dalam setiap aktiviti radio contest yang mereka sertai bagi setiap benua. WRTC ini juga boleh diibaratkan sebagai sukan olimpik bagi penggiat aktiviti radio amatur terutamanya bagi peminat aktiviti radio sport seperti contest, sprint dan sebagainya. Untuk pengetahuan semua, WRTC ini telah bermula sejak tahun 1990 lagi. Berikut adalah senarai tuan rumah WRTC yang terdahulu:

 1. Seattle, USA - 1990
 2. San Francisco, USA - 1996
 3. Slovenia - 2000
 4. Finland - 2002
 5. Brazil - 2006
 6. Russia - 2010
 7. Boston, USA - 2014
 8. Germany - 2018

Antara contest yang dikira mata untuk WRTC ialah seperti berikut:

1.  CQ WW DX CW
2.  CQ WW DX SSB
3.  CQ WW WPX CW
4.  CQ WW WPX SSB
5.  IARU HF Championship
6.  Russian DX Contest
7.  ARRL Int. DX CW
8.  ARRL Int. DX SSB
9.  WAE DX CW
10. WAE DX SSB
11. All Asian DX CW
12. All Asian DX SSB
13. EUHFC
14. WAG
15  IARU R1 FD CW
16. IARU R1 FD SSB


Daripada 16 contest yang tersenarai di atas, hanya 12 contest yang mempunyai mata yang tertinggi sahaja dikira untuk markah terkumpul bagi penentuan ranking dalam setiap benua. Untuk menambahkan lagi peluang, setiap benua pula dibahagikan kepada beberapa kawasan. Jadi peluang terbuka sedikit bagi setiap kawasan dalam sesuatu benua agar semua orang dapat merasainya. Berikut adalah pecahan bagi setiap benua:
 1. Benua eropah dipecahkan kepada 7 kawasan iaitu :
 • EU #1ES, JW, JX, LA, LY, OH, OY, OZ, SM, TF, YL )  4 team.
 • EU # 2 ( C3, EI, F, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, HB9, HB0, LX, ON, PA) 3 team
 • EU # 3 ( ER, EU, HA, OE, OK, OM, SP, UR) 5 team
 • EU # 4 ( 3A, 9H, CT, CU, EA, EA6, I, IS0, T7, TK, ZB ) 3 team
 • EU # 5 ( 4O, 9A, E7, LZ, S5, SV, SV5, SV9, YO, YU, Z3, ZA) 3 team
 • EU # 6 ( UA1-6, UA2 ) 3 team
 • EU # 7 ( DL ) 3 team

    2. Benua Amerika Utara : 9 kawasan
 • NA # 1W1, W2, W3, 4U1UN ) 3 team
 • NA # 2 ( W4 ) 2 team
 • NA # 3W8, W9 ) 1 team
 • NA # 4 W5 ) 1 team
 • NA # 5 ( W0 ) 1 team
 • NA # 6 W6, W7 ) 3 team
 • NA # 7 ( VE1, VE2, VE3, VE9, VO, VY2, VY0 ) 1 team
 • NA # 8 ( VE4, VE5, VE6, VE7, VE8, VY1, KL7 ) 1 team
 • NA # 9 ( NA Zones 6, 7, 8; VP9 ) 1 team
   3. Benua Asia : 6 kawasan
 • AS # 1 ( CQ Zone 17, UA9 in Zone 16 ) 1 team
 • AS # 2 ( CQ Zones 18, 19, 13 (except BY) ) 1 team
 • AS # 3 ( CQ Zone 20 (AS portion) ) 1 team
 • AS # 4 ( CQ Zone 21 ) 1 team
 • AS # 5 ( CQ Zones 22, 24, 26, BY/23,9M2, 9V ) 1 team
 • AS # 6 ( CQ Zone 25 (HL-JA) ) 1 team
  4. Amerika Selatan : 2 kawasan
 • SA # 1CQ Zone 11 /PY-ZP) ) 1 team
 • SA # 2 ( SA North - or - SA South ) 1 team
  5. Africa : 
 • AF ( AF North/West - or - South/East ) 1 team
  6. Oceania : 2 kawasan
 • OC # 1 ( CQ Zones 27, 28, 31 ) 1 team
 • OC # 2 ( CQ Zones 29, 30, 32 ) 1 team
Setiap benua hanya akan menghantar beberapa team berdasarkan list di atas, Bagi setiap team akan ada 2 peserta sahaja iaitu TL Team Leader dan TM Team Mate. TL automatik terpilih berdasarkan rankingnya, iaitu ranking #1 dalam benua tersebut manakala bagi TM pula, ianya adalah dipilih oleh TL sendiri. TL mempunyai kuasa untuk memilih sesiapa sahaja untuk menyertai pasukannya asalkan rakan pilihannya itu berada dalam ranking WRTC.

Bagaimana dan apakah yang dipertandingkan dalam WRTC ini?

Setiap pasukan akan ditempatkan di dalam khemah pada sesuatu kawasan yang sama keadaan bentuk muka bumi, bebas daripada segala noise dan setiap station akan diletakkan dalam selang jarak minimun 1km.


Sebelum hari pertandingan ( 2-3 hari sebelum)

Pihak WRTC akan menyediakan senarai kelengkapan berikut untuk setiap station :

 1. 12m mast tower dengan antenna rotator dan control unit
 2. Antenna Spiderbeam 20m/15m/10m
 3. Antenna 40m shortened dipole
 4. Antenna 80m Inverted V dipole
 5. Coax 50m bagi setiap antenna
 6. 2 channel power monitor
 7. 2 x 1 meter coax jumper
 8. khemah 4.6m x 2.7m x 2m (seperti gambar diatas)
 9. Meja dan kerusi kayu
 10. 2 KW Generator (Honda EU20i)
 11. Minyak untuk generator tadi
 12. Ground wire
 13. 2 extension wire ( 6 port)
 14. 2 kipas angin
 15. 2 lampu
 16. 3 meja lipat
 17. 3 kerusi
 18. air minuman
 19. makanan dan jajan

Manakala bagi radio dan bandpass filter serta headphone, setiap pasukan dikehendaki membawanya sendiri asalkan radio tersebut tidak melebihi 100w dalam kuasa pemancarannya. dibawah ini adalah contoh setup setiap peralatan tersebut.semua peralatan tersebut akan dipasang oleh ahli sukarelawan WRTC. Setiap peserta hanya perlu pasang coax dan power supply sahaja pada radio masing-masing. Manakala bagi logging system pula, setiap peserta perlu membawa laptop mereka sendiri untuk dipasang bersama dengan radio. Oleh kerana penggunaan amplifier tidak dibenarkan, maka proses untuk pemasangan radio akan menjadi sangat mudah dan cepat. Lupa pula nak habaq, morse key atau lambic paddle peserta kena bawa sendiri juga.
contoh sebuah station WRTC, ni WRTC 2014
Apabila semua sudah sedia, setiap peserta akan menghadiri satu majlis cabut undi, dimana dalam majlis tersebut setiap team leader akan mencabut sendiri sampul yang akan mengandungi dimanakah kedudukan station mereka nanti dan juga cabutan siapakah yang akan menjadi pengadil mereka nanti. Setiap peserta pada ketika itu masih belum tahu apakah callsign WRTC mereka. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya penipuan dan sebagainya. Zaman ini kan zaman Whattapps, so pihak penganjur amat berhati-hati dalam menangani perkara tersebut.


WRTC 2018 test station
Apabila setiap pasukan sudah tahu kedudukan khemah mereka, mereka boleh terus pergi pasang peralatan radio mereka dan membuat ujian pemancaran. Oleh kerana peserta WRTC ini datangnya dari seluruh dunia, maka peserta akan diberikan callsign sementara seperti DL/9M2PUL untuk mereka membuat ujian pemancaran dan sebagainya. Bagi yang ada FCC, maka bolehlah apply terus guna lesen FCC mereka. Manakala bagi callsign WRTC, ianya masih lagi menjadi misteri...


VE2TZT as a AK1W in WRTC 2014
Hari Pertandingan
Pertandingan WRTC 2018 akan bermula pada 14 Julai 2018, iaitu pada pukul 12:00 UTC, bersamaan dengan pukul 2 petang waktu German dan pukul 8.00 malam waktu Malaysia dan akan berakhir pada hari Ahad 15 Julai 2016 pada pukul 11:59 UTC bersamaan dengan pukul 1:59 petang waktu German dan pukul 7.59 malam waktu Malaysia. 

Pada 14 Julai 2018, iaitu pada pukul 7.45 malam waktu Malaysia, callsign WRTC akan diberikan dan sejurus selepas mendapat callsign, setiap peserta perlu setupkan callsign tersebut pada system log masing-masing dan tepat jam 8.00 malam, pertandingan WRTC dimulakan.

Frequency yang digunakan semasa WRTC adalah seperti berikut:
 • 3500 - 3800 kHz
 • 7000 - 7100 kHz
 • 14000 - 14350 kHz
 • 21000 - 21450 kHz
 • 28000 - 29700 kHz

Saya percaya setiap peserta akan terus CQ dan CQ selama 24 jam kerana ini adalah peluang seumur hidup mereka dalam pertandingan bertaraf dunia ini. Bab kata orang, esok pun boleh tidurlah. Seperti biasa dan kelaziman bagi setiap contest, setiap station perlu mengutip seberapa banyak callsign dalam masa 24 jam dan station yang mengutip paling banyak mata adalah pemenang.

Mode yang digunakan adalah mode CW dan SSB manakala bahasa pertuturan diwajibkan menggunakan bahasa inggeris sepenuhnya. Contest exchange pula adalah ITU zone, untuk pengetahuan semua, ITU zone bagi Germany adalah 28. Bagi mode CW, speed yang dibenarkan adalah 50wpm maksima dan bagi mode SSB pula, penggunaan voice recorder dibenarkan semasa pertukaran contest exchange. Kuasa pemancaran adalah 100w sahaja.

Untuk mata pula, QSO antara station Eropah akan diberikan 2 mata bagi setiap QSO untuk semua band, manakala bagi QSO dengan DX station, 5 mata akan diberikan. Pengiraan mata keseluruhan adalah jumlah multiplier di darab dengan jumlah QSO. Jadi disini sudah nampak yang station multiplier ini amat penting sekali dalam mempengaruhi jumlah pungatan mata.

Untuk memberi peluang kepada semua, Pihak WRTC ada menyediakan 4 hadiah lagi selain hadiah tempat pertama iaitu :
 1. Pungutan mata tertinggi bagi SSB
 2. Pungutan mata tertinggi bagi CW
 3. Pungutan station multiplier tertinggi
 4. Station yang paling kurang peratus exchange atau callsign error

Perkara-perkara yang boleh menyebabkan station tersebut dibatalkan
 1. Peserta tidak dibenarkan mendedahkan callsign mereka sendiri semasa WRTC berlangsung.
 2. Peserta tidak dibenarkan mendedahkan callsign yang mereka perolehi kepada rakan lain semasa WRTC melalui radio, telefon, internet, FB, whatapps, twitter, IG, email dan sebagainya.
 3. Peserta juga tidak dibenarkan menggunakan apa jua perisian berkaitan dengan propogation seperti DX Skimmer, DX spotting, RBN dan sebagainya.
Oleh kerana ada dua radio, maka kategori yang dipertandingkan adalah multi two, dan penggunaan band pass filter dibenarkan. Tapi dengan syarat, bandpass filter tersebut mestilah dibawa sendiri oleh peserta. Manakala sebagai backup, setiap team dibenarkan untuk standby 2 unit radio incase jika dua unit radio yang lain itu berasap.

Pengadil duduk ditengah station monitor 24 jam
Pengadil pula akan mendengar setiap QSO yang berlangsung bagi kedua-dua radio. Pengadil akan duduk ditengah-tengah radio A dan radio B. Pihak peserta boleh juga sediakan headphone tambahan untuk pengadil ataupun jika pengadil tersebut sudah ada headphone dia sendiri, dia boleh menggunakan headphone sendiri. Itu tidak jadi masalah. 

Apabila contest sudah selesai, pihak peserta perlu meninggalkan station segera dalam keadaan radio masih hidup dan komputer masih hidup kepada pengadil. Pengadil akan copy log tersebut ke dalam usb drive dan membawanya kepada HQ. Audio rakaman juga dicopy ke dalam USB Drive untuk disemak semula oleh panel pengadil bagi menentukan yang log serta audio itu selari, selain daripada proses log cross checking oleh komputer.


Ini bermakna, dalam WRTC 2018 itu nanti. Kemahiran atau skill peserta adalah dituntut serta amat penting sekali dalam mengendalikan peralatan radio, dalam membaca keadaan band berdasarkan telinga dan stamina dalam aktiviti CQ selama 24 jam. Namun saya percaya, jika peserta itu sudah sampai ke tahap WRTC, maka semua kemahiran tersebut adalah dikuasainya sepenuhnya. Cuma yang membezakan antara peserta adalah pengalaman mereka. Akhir sekali semoga paparan kali ini, sedikit sebanyak memberi gambaran sepenuhnya kepada para pembaca sekalian mengenai apa yang berlaku sebenarnya dalam WRTC itu nanti. Sekian, Terima Kasih. 73 Zaki.


Sumber Rujukan : 
 1. http://wrtc2018.de/index.php/en/
 2. http://wrtc.info/
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Radiosport_Team_Championship
 4. https://www.facebook.com/wrtc2018/
 5. www.wrtc2014.org/

WRTC 2014 Documentary from James Brooks, 9V1YC on Vimeo.

Friday, December 15, 2017

Menerima 10 YB0X-1 aprs packet

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:06:31R] [+++]
> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:06:31R] [+++]
T#006,140,202,001,000,000,00000010

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:07:15R] [+++]
> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:07:16R] [+++]
T#007,140,198,001,000,000,00000010

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:08:00R] [+++]
> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:08:00R] [+++]
T#008,140,202,001,000,000,00000010

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:08:44R] [+++]
> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:08:45R] [+++]
T#009,140,204,001,000,000,00000010

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:10:14R] [+++]
> 0C Celebrating 2 Years Anniversary LAPAN-A2/IO 86 Sat

1:Fm YB0X-1 To APOT21 Via SGATE [09:10:14R] [+++]
T#011,140,203,001,000,000,00000010

sebanyak 10 packet telah diterima daripada satellite Lapan sat, IO86. Packet ini saya tangkap dengan menggunakan scanner radiolistic model PRO-2028 dengan menggunakan ant QFH. Hari ini hanya ada satu lintasan sahaja yang ada APRS dari Lapan Sat. Jadi sambung esok pulalah pemburuan seterusnya. 73

Thursday, November 30, 2017

Kita semakin matang...

SEMBILAN TANDA SESEORANG ITU SUDAH MATANG DALAM KEHIDUPAN

1. Kita berhenti menilai dan menghukum orang lain, tetapi fokus untuk merubah diri sendiri.

2. Kita boleh menerima orang lain seadanya. Kita faham makna perbezaan pendapat. Tidak perlu taksub.

3. Kita berani "melepaskan" kenangan lama yg pahit. Tidak berdendam dan simpan dalam hati.

4. Kita berhenti mengharap dan meminta dari orang, tetapi mula memberi. Biar sedikit kita memberi, tetapi jangan pernah meminta.

5. Kita melakukan sesuatu, hanya untuk mendapat ikhlas. Melakukan sesuatu bukan untuk mendapat nilaian, pujian dan pengiktirafan orang. Tidak tersinggung bila dikeji, dikutuk dan dihina orang.

6. Kita berhenti menunjuk kepandaian, kehebatan dan mula mengakui kepandaian, kebaikan dan kehebatan orang lain.

7. Kita berhenti membandingkan nasib kita dgn nasib orang lain. Kita membandingkan nasib diri kita yg semalam. Kita berdamai dengan diri sendiri. Tidak iri, dengki dan sakit hati melihat kelebihan orang lain.

8. Kita boleh bezakan "kehendak" dan "keperluan", lalu mengutamakan keperluan dari kehendak .

9. Kita berhenti meletakkan nilai kebahagian pada kebendaan. Kita lebih menikmati "rasa kopi" dari menikmati "cantiknya cawan".

Antara petunjuk yang kita sudah mencapai 9 tahap sahsiah di atas ialah kita tidak ada niat lagi mahu menunjuk diri kitalah yang terbaik.  Sebaliknya, hati kita memandu minda untuk mahu berbuat kebaikan. Niat mahu berkasih sayang dan beramal kebajikan.

Wednesday, November 29, 2017

CQWWCW : CQ World Wide Continuous Wave 2017 : HS0ZAR

Pasukan HS0ZAR ini beroperasi di Ban Tabong, Phinmai, Korat Thailand. Dimana Ban Tabong ini adalah sebuah perkampungan kecil di Phinmai, Thailand. Kawasan ini bebas dan jauh dari segala arus pembangunan, hanya ada kedai-kedai kecil dan kebanyakkannya penduduk di kampung ini bekerja sebagai petani dan peladang. Dimana hasil pendapatan mereka adalah terdiri daripada hasil tanaman dan ternakan. Untuk sampai ke Ban Tabong, kami perlu menaiki kereta dan menempuh kesesakan traffik dari bandaraya Bangkok ke Korat. Perjalanan tersebut mengambil masa kira-kira 6 jam. Tetapi selalunya ianya ambil masa lebih jika dicampur dengan masa yang digunakan untuk berhenti makan dan mengisi minyak kereta dan sebagainya.
 
Pada tahun ini, pasukan HS0ZAR ini disertai oleh beberapa lagi operator cw yang hebat dari beberapa buah negara. Antaranya ialah John P Gagen W2YR dari Amerika Syarikat, Bob Henderson 5B4AGN dari Cyprus, Andy Chadwick G3AB dari North Yorkshire, England, Don I Field G3XTT dari Peppard Common, England dan dua lagi muka baru dari Thailand seperti Pas Anantra HS3ANP dan Yoyo HS3XVP.  Manakala selebihnya pula adalah crew yang sama seperti tahun lepas iaitu Fred K3ZO, Stiq LA7JO, Sam HS0ZDX, Tony HS0ZDY, Ray HS4RAY, Goi E20NKB, Dietmar DL3DXX, Champ E21EIC dan saya 9M2ZAK dari Kulai, Johor.
  
Bagi pembaca yang baru membaca dan mengikuti penulisan saya ini, sebenarnya pasukan HS0ZAR ini sudah hampir 50 tahun terbentuk. Dimana ahli pasukan mereka yang asal dan masih ada ialah Fred, Stiq, Tony, Sam, Popa dan ada yang sudah meninggal dunia. Kumpulan mereka ini telah mengembara hampir ke serata dunia sepanjang tempoh tersebut dengan objektif pengembaraan mereka ialah mengaktifkan DXCC dari kawasan-kawasan yang rare dan eksotik. Mereka semua ini sungguh berpengalaman dan ilmu mereka dalam dunia radio amatur ini tidak ternilai harganya. Selain daripada terlibat secara aktif dalam DXpedition, mereka juga aktif dalam aktiviti radiosport seperti CQWW dan CQWPX. Ini adalah kali yang ke-3 semenjak tahun 2015 saya dipilih dan dipanggil oleh mereka untuk menyertai cabaran CQWW CW yang berlangsung pada setiap tahun. CQWW ini adalah sebuah acara yang amat penting sekali dalam radio sport kerana pungutan mata yang dipungut dalam CQWW ini akan dikira untuk satu lagi kejohanan yang terbesar dalam dunia radio amatur iaitu WRTC World Radio Team Championship yang berlangsung pada setiap empat tahun sekali. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih lanjut berkenaan WRTC ini.

Ban Tabong antenna farm
Pada CQWW kali ini, HS0ZAR akan mencuba nasib sekali lagi dalam kategori Multi Two. Dimana dalam kategori ini, dua transceiver akan digunakan sebagai run 1 dan juga run 2 dan akan beroperasi selama 48jam tanpa henti. Untuk itu, stamina dan keazaman yang tinggi diperlukan dan dituntut daripada operator yang dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab ini sebenarnya amat besar sekali kerana pasukan ini adalah sebuah pasukan yang mendapat perhatian dari seluruh dunia dan mempunyai pengikutnya sendiri serta mempunyai pesaing serta  pencabarnya yang juga dari seluruh dunia dalam kategori tersebut. Sudah tentu ianya sedikit sebanyak memberi tekanan dan mengusik emosi kami dalam mengharungi cabaran tersebut. Setelah 48jam berhempas pulas memberi tentangan dan menerima asakan daripada station - station lain, maka kami berjaya menamatkan cabaran CQWW CW 2017 tanpa mengalami sebarang kesulitan dan yang penting sekali semua crew masih berada dalam keadaan baik. Still in the one piece... 
 Kami telah berjaya mengutip sebanyak 7 075 678 juta mata secara keseluruhannya dan mata ini diperoleh daripada pungutan contact sebanyak 5299 QSOs. Jumlah bilangan multiply station adalah 470 buah station. satu kutipan yang boleh dibanggakan kerana keadaan band dan cuaca yang tidak menentu ini. Saya berasa amat bertuah kerana masih lagi diberi kepercayaan dalam mengharungi cabaran CQWWCW bersama pasukan besar ini. Terima kasih diucapkan kepada Champ E21EIC kerana masih lagi percaya dan menyakini kawan serta memilih kawan untuk sama-sama berjuang dalam contest ini. Semoga kerjasama yang terjalin ini akan kekal selamanya demi kelangsungan aktiviti radiosport kawasan Asia Tenggara ini. Sekian dahulu daripada saya, Zaki 9M2ZAK 73.

" Teman sepermainan ditengah halaman, pakat bersama menunggang kuda, persahabatan bertaut sepanjang zaman, sisihkan sengketa sekiranya ada..."

Gambar ini diambil oleh Andy Chadwick G3AB

Sunday, November 12, 2017

9M2ZAK JIDX 2017 PHONETerima kasih John Lee 9M6JC diatas rakamannya dari Sabah sana. Good Luck in your contest.
73 Zaki.

Wednesday, November 8, 2017

9m2zak #2 Morse Runner WPX training


hari ini drop daripada semalam, drop 5 station sbb :
1. fokus lari sebab telefon bunyi
2. jawab whatapps
3. garu belakang sebab gatal
4. ada audio station lain di atasnya
5. rst fading dan fading...kena lebih telinga gajah. 

Tuesday, November 7, 2017

HS0ZAR #1 Morse Runner CQWPX Training


104 station dalam masa sejam dalam mode competition iaitu dalam mode CQWPX. Ini adalah percubaan pertama sebenarnya. Selepas ini, banyak lagi percubaan yang akan menyusul. Saya hendak tengok bagaimana prestasi saya dalam memecah rekod peribadi saya sendiri.
                                                                                                                                          73 Zaki 9m2zak

Monday, November 6, 2017

Icom HF SpecificationsSpesifikasi ini saya buatkan khas untuk peminat ICOM, bagi peminat yang lain...bolehlah baca juga untuk menambah koleksi ilmu didada masing-masing.

Model          Power supply        Current Drain TX      RX Circuitry            TX Power (CW)
IC-7100        13.8 VDC               22A                           Triple Conversion       100W
IC-7200        13.8 VDC               22A                           Triple Conversion       100W
IC-7300        13.8 VDC               21A                           Direct Sampling         100W
IC-7600        13.8 VDC               23A                           Double Conversion      100W
IC-7700        85-265 VAC            5.6A                          Double Conversion      200W
IC-7851        85-265 VAC            5.6A                          Double Conversion      200W

Monday, October 16, 2017

HF Mobile QSQs : 9M2PUL/M - 9M2YOT/M - 9W2RUT/M


Petang tadi sekitar jam 7 pm, aku berkesempatan ke udara melayan 3 station yang sedang mobile di 7130mhz. Iaitu 9M2PUL/M ( Alor Setar), 9M2YOT/M ( Sri Kembangan) dan 9W2RUT/M (Sri Kembangan). Semuanya diterima baik di QTH saya Kulai. Difahamkan, 9m2pul menggunakan Diamond 40FX, manakala 9M2YOT pula Diamond 40CL. 9W2RUT menggunakan 40FX. Tahniah kepada semua mobile HF station tersebut. Ini bermakna setup kalian Sukses.
Dont QSO and Drive... hehehe 73.

Thursday, October 12, 2017

Free To Air (FTA) : Chinasat 11 Ninmedia Skybox Setup

Setup pada SKYBOX :

 1. Longlitud : 98' E
 2. LNB Freq : Universal (9750 - 10600)
 3. Transponder : 12500 V 43120 (setup pada TPLIST)
 4. DiSEqC11.0 : disable
 5. DiSEqC1.1 : disable
Setup pada Dish :
 1. Azimuth : 253.6' (Di Kulai)
 2. Elevation : 83.1'
 3. LNB skew : 73.5'

Tuesday, October 10, 2017

Oceania DX SSB Contest Report : 9M2ZAK


Main

Name          : Zaki bin Din
Callsign      : 9M2ZAK
Country      : West Malaysia
Locator       : OJ11TP

Start Date : 07 Oct 2017 UTC 08:28
End Date  : 08 Oct 2017 UTC 07:52

Participation time : 23:24 (1404 min)
Break time           :  19:50 (1190 min)
Operating time     : 03:34 (214 min)

QSOs       : 148
Countries : 13
Prefixes    : 60
Claimed score : 32447

Summary

Band 40m : 79 QSOs  - 53%  - 8 countryBand 20m : 35 QSOs - 23.6% - 9 country


Band 15m : 34 QSOs - 23.0% - 7 country

Countries

 1. 9m6 - East Malaysia
 2. DU - Philippines
 3. E5 - South Cook Islands
 4. FK - New Caledonia
 5. V8 - Brunei Darusalam
 6. VK - Australia
 7. VK9X - Christmas Island
 8. YB - Indonesia

Prefixes
 1. 9M6 / EAST MALAYSIA / 9M6/9W6/9W8
 2. DU / PHILIPPINES / 4F9-DU1-DU4-DU7-DV1-DV7-DW7-DX7-DZ1
 3. E5 / SOUTH COOK ISLANDS / E51
 4. FK / NEW CALEDONIA / FK8
 5. V8 / BRUNEI DARULSSALAM / V85
 6. VK / AUSTRALIA / VK2-VK4-VK5-VK6-VK8
 7. VK9X / CHRISTMAS ISLAND / VK9
 8. YB / INDONESIA / YB0-YB1-YB2-YB3-YB4-YB7-YB8-YB9 - YC0-YC1-YC2-YC3-YC4-YC6-YC7-YC8-YC9-YD0-YD1-YD2-YD3-YD4-YD8-YE3-YF3-YF4-YG2-YG3-YG7
Continents
 1. Oceania
Top 10 countries
 1. Indonesia 56.1%
 2. Australia 17.7%
 3. Philippines 6.8%
 4. Brunei 2.7%
 5. Chrismast Island 2.7%
 6. East Malaysia 2.7%
 7. South Cook Islands 2.7%
 8. New Caledonia 2.7%
QSO by Band
 1. 40m 53.4%
 2. 20m 23.6%
 3. 15m 23.0%

Thursday, October 5, 2017

Yaesu FT-101ZD SSB Transceiver : General DescriptionThe model FT-101/277 SSB Transceiver is a precision built, compact high performance transceiver of advanced design providing SSB (USB, LSB selectable), CW and AM modes of operation. The transceiver operates at an input of 260 watts SSB, 180 watts CW and 80 watts AM on all bands 160m to 10 meters. 


All circuits, except the transmitter driver and linear amplifier, are transistorized and composed of standard computer type plug-in modules, permiting easy maintenance.


The transceiver is self-contained, requiring only an antenna and an A.C mains for home, portable or mobile operation. The transceiver may be operated from 100/110/117/200/234 volts AC when appropriately wired but is normally supplied for 117 volt AC and 12 volt DC operation. The two-way solid state power supply is an integral part of the unit. Two power cords are provided with the transceiver. Selection of AC or DC power source is automatically made when the proper line cord plug is inserted.


For mobile operation a separate switch is provided on the front panel to turn off the tube heaters while in the receive mode. In this mode the transceiver draws only 0.5 amp. less than my desktop lamp.


All accessories, such as VOX, break-in CW with side-tone, 25 and 100 KHz calibrators, noise blanker, 10mhz WWV are built-in. In addition, dual VFO adaptor, crystal control adapter, speaker and clarifier are integral parts of the unit. Provision is made for the installation of 600 Hz crystal filter for the expert CW-DX operator. The CW filter is selected automatically when the transceiver mode switch is placed in the CW position.


The entire transceiver weight approximately 15 kg, 13 1/2 inci wide, 6 inci high. Construction is of heavy-gauge steel which provides an extremely rugged package, virtually immune to the effects of vibration and shock.The SP 101P/277P, combination phone patch and external speaker is a valuable optional accessory for base operation. The unit feature an elliptical type speaker for high quality voice reproduction.


Specifications (simple from me):
 1. Frequency Range : 1.8 to 30 mhz amateur bands (16m thru 10m), 
 2. Type of Emission : USB or LSB (selectable), CW and FM/AM
 3. Power Input : SSB 260 Watts PEP, CW 180 Watts 50% duty cycle, AM 80 Watts
 4. Audio output : 3 Watts
 5. Weight : 15 kg

Icom IC-756 PRO Display Problem


Icom IC-756PRO memang sangat terkenal semasa zaman kegemilangannya. IC-756PRO terkenal dengan keupayaan filternya yang sangat bagus serta kualiti rx audio yang amat menyenagkan. Di tambah pula dengan user friendly setupnya. Hampir semua fungsinya adalah direct, tidak perlu masuk ke dalam untuk setting, semua tombol pelbagai function ada di hadapan kita. 


Tetapi, itulah...rata-rata pemilik IC-756PRO ini mengalami masalah yang sama, iaitu masalah display. Menurut ICOM, TFT display ini akan buat hal selepas 50000 jam penggunaannya. Ini bermakna, Display IC-756PRO ini ada limitnya dan bukan tahan selamanya. Mencari barang ganti pula adalah sangat susah kerana model ini sudah tiada dan ditarik balik dari pasaran. Maka segala alat ganti berkaitan 756PRO ini akan menjadi sangat sukar dan terlalu sukar. Jika bernasib baik...kita akan jumpa, tetapi harganya...melambung tinggi kerana permintaan yang amat tinggi. Jadi...apa yang harus dilakukan? caranya ialah sambung kepada HRD atau mana-mana rig control software atau simpan saja dalam shack buat pameran atau masuk bawah katil. 73 zaki.

Wednesday, October 4, 2017

9M2PUL : Harapan Singa Utara

Syaiful 9M2PUL
Syaiful atau lebih dikenali sebagai 9M2PUL dalam dunia radio amatur antarabangsa kini semakin melonjak naik dengan pelbagai kejayaan dan pencapaian yang amat menakjubkan. Beliau bermula dengan callsign 9w2cyr kemudian berjaya lulus dalam ujian CW dan seterusnya menukar jersi kepada 9M2PUL. anak kelahiran Perlis ini pada masa kini amat dikenali dan sangat popular di kalangan dxer-dxer antarabangsa. Tanda panggilan 9M2PUL sering menjadi topik perbualan mereka seiringan dengan pelbagai kejayaan yang telah beliau kecapi sepanjang bergiat aktif dalam dunia radio-sport ini.

Antara kejayaan-kejayaan beliau adalah seperti berikut:

 1. Russian World Wide Multimode Contest (Single Operator All Band CW)
 2. CQWW WPX Contest SSB 2016 (Single Operator Low Power All Band)
 3. Black Sea Cup International 2017 (Single Operator High Power CW)
 4. CQ-M 2016 (Single Operator Low CW)
 5. A.R.I International DX Contest 2016 (Single Operator Low CW)
 6. Russian DX Contest 2016 (Single Operator Low CW)
 7. CQMM DX Contest 2016 (single Operator 20m Low CW)
 8. Seanet 2016 (Single Operator Mixed)
 9. CQWW SSB 2016 (Single Operator High Power All Band)
 10. CQWW CW 2016 ( Multi Two) as a HS0ZAR
 11. CQWPX CW 2016 (Multi one High) as a 9M2M
 12. CQWPX SSB 2017 (Multi two) as a 9M2M
 13. CQWPX SSB 2016 ( SO LP ALL)
Beliau juga turut mendapat jemputan antarabangsa dimana beliau telah dipanggil untuk turut serta dalam pasukan gabungan antara negara dalam CQWW CW 2016 iaitu sebagai operator utama bagi callsign HS0ZAR. Pasukan HS0ZAR ini merupakan gabungan beberapa station dari pelbagai negara seperti Thailand, USA, England, Sweden, Serbia, Norway, Germany dan Malaysia. Gabungan ini seterusnya berentap dan memberi cabaran kepada station-station lain di seluruh dunia dalam contest CQWW CW 2016.

9M2PUL as a HS0ZAR dalam CQWW CW 2016
Selain itu, 9M2PUL juga diserap masuk ke dalam pasukan contest tersohor utara tanahair, iaitu 9M2M. Pengurus pasukan 9M2M telah memanggil beliau untuk turut serta dalam CQ WPX CW 2016 di Arau. Encik Hairie, 9M2GET telah memberi kepercayaan penuh kepada beliau untuk run 9M2M dalam contest tersebut, ternyata pilihan Encik Hairie memang tepat. Beliau telah berjaya membantu pasukan 9M2M mengukir kejayaan lagi dalam pertandingan tersebut.

sebagai 9M2M dalam CQ WPX 2016
Kecemerlangan 9M2PUL tidak terhenti disitu sahaja. Beliau terus mengukir dan mengorak langkah dalam bidang ini. Baru-baru ini, beliau juga telah dipanggil oleh Tacticom, untuk menjadi Morse Code Trainer dalam Kursus Pegawai APM 2017 yang berlangsung di Pulau Redang, Terengganu. Pihak APM telah memberi kepercayaan penuh kepada beliau untuk membimbing para pegawai APM dalam mengenali dan menguasai morse code. Segala kemahiran dan ilmu pengetahuan beliau dalam ilmu morse kod ini beliau kongsi bersama dalam kursus tersebut. Terima kasih 9M2PUL.

Syaiful menjadi tenaga pengajar kepada pegawai APM Malaysia
Semoga beliau, 9M2PUL terus mengukir kejayaan demi kejayaan dalam dunia radio-sport ini. Kemahiran yang tinggi serta ilmu radio yang mantap akan menyemarakkan lagi api kejayaan beliau. Semoga 9M2PUL terus menjadi operator yang berkualiti dan seterusnya menjadi pemangkin untuk menghidupkan semangat operator-operator tanahair yang lain agar mengikuti jejak langkah kejayaan beliau. Mudah-mudahan dengan kekuatan kemahiran dan pengetahuan beliau, ianya dapat mencipta kecemerlangan dan memartabatkan radio amatur tanahair ke mercu kejayaan dengan lebih cemerlang lagi. 

"Di dahan bebaru bergurit kedidi, seolah berpesan ulang-ulangan, kesungguhan Syaiful sungguh menjadi, Kejayaan berkesan cemerlang gemilang...." 73 Zaki.