Friday, November 4, 2016

CQ World Wide WPX Contest : WPX certificate for 9M2ZAK


No comments:

Pengurusan bencana : senarai definisi

Agensi Bantuan dan Pemulihan  ertinya agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan bantuan kebajikan, khidmat kaunseling, ...