Sunday, January 29, 2012

Antique Wireless Association CW Activity Day -

South Africa Antique Wireless Association CW Activity Day akan diadakan pada hari Ahad 05 February antara pukul 15:00 hingga 19:00 CAT.

Band dan Freq yang digunakan ialah:

80 m 3 510 to 3 560 kHz;

40 m 7 000 to 7 040 kHz;

20 m 14 000 to 14 060 kHz.

Categories:
a) Single Operator, All Band, Low Power (maximum 100 W)
b) Single operator, All Band, QRP (Maximum 5 W)
c) Single Operator, Single Band, Low Power (maximum 100 W)
d) Single operator, Single band, QRP (maximum 5 W)

Pertukaran repot:
RST, Nama Operator dan Grid Square

contohnya, UR 599 ZAKI OJ11TP

Scoring:
1 point untuk stesen yang low power; 2 points untuk stesen yang QRP

Award:
Sijil akan diberikan kepada stesen yang memungut mata yang tertinggi.

Sila hantar Log anda ke:
Southern African Antique Wireless Association,
PO Box 12320, Benoryn, 1504.
atau email kepada:
E-mail: andyzs6ady@vodamail.co.za

Tarikh tutup penghantaran log adalah pada hari Isnin 20 February 2012.

Sumber dipetik dari www.southgatearc.org

No comments:

50wpm Recording #84