Wednesday, May 18, 2011

Another me...disampaikan secara spontan oleh kami.....

9m2zak, 73

No comments:

WRTC : World Radiosport Team Championship

WRTC World Radiosport Team Championship adalah satu lagi cabang dalam aktiviti radio amatur selain daripada aktiviti satellite, dxing...