Tuesday, November 3, 2009

eqsl card from Kerala, South India : VU2JLH

Thanks Mr Jaya for qsl. see u down the log!
9M4CJS op by 9W2ZAK 73.

No comments:

Pengurusan bencana : senarai definisi

Agensi Bantuan dan Pemulihan  ertinya agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan bantuan kebajikan, khidmat kaunseling, ...