Thursday, July 23, 2009

Qsl card from Hong Kong, China VR2VBV


Thanks Mr Ryan for the nice qsl card, hope we will meet again on the air, 73

No comments:

Pengurusan bencana : senarai definisi

Agensi Bantuan dan Pemulihan  ertinya agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan bantuan kebajikan, khidmat kaunseling, ...