Wednesday, May 27, 2009

Qsl card from Pattaya, Thailand


Thanks for sending me your nice qsl card Mr Paul. Will meet again on the air! 73No comments:

Pengurusan bencana : senarai definisi

Agensi Bantuan dan Pemulihan  ertinya agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan bantuan kebajikan, khidmat kaunseling, ...