Monday, May 18, 2009

Eqsl card from East Malaysia, Sabah

Ini adalah eqsl kad yang baru diterima dari rakan kita di Sabah. Terima kasih kerana sudi menghantar qsl kad ini kepada saya. diharap kita akan bertemu lagi di udara mahupun di daratan kelak. 73

No comments:

50wpm Recording #84