Friday, April 24, 2009

My 10 meter band qso....

JR0GFM - Japan

BA4RF,
David Chen
21-703, Fuli Shanzhuang
Nanjing, Jiangsu 210007
China

BU2AQ,
Tong Ying Wu
PO Box 29-54, Taipei
Taiwan ROC 117
Taiwan

DF3MBL - Filipina

YC9MDX
Ariff R Umar
PO Box 1027
Kupang- Timur Island
85000
Indonesia

Antenna : yagi 2 element
Power : 100 watt
RST : 59
Frequency : 28490 mhz
Mode : USB

THANK YOU FOR QSO, 73!

No comments:

50wpm Recording #84